วันที่ 17 เมษายน 2019 Knot เดินทางไปขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศแคนาดา โพสต์นี้ Knot ขอแบ่งปันประสบการณ์การขอวีซ่าครั้งนี้นะคะ ต้องบอกก่อนว่าทริปแคนาดาที่ Knot จะไปครั้งนี้เป็นการเดินทางไปกับ บ.เจบีพี อินเตอร์เนชันแนลเพ้นท์ จำกัด (สี JBP) ในฐานะลูกค้านะคะ ก็จะเป็นการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ค่ะ การจองคิวและการจัดเอกสารต่าง ๆ จึงมีทีมงานของบริษัททัวร์ดูแลให้ส่วนหนึ่งค่ะ

Continue Reading…