Get set, ready & go … เริ่มจากเที่ยวชิลๆ แล้วไปช้อปเบาๆ ที่บาธ

ช้อปปิ้ง อังกฤษ Bath หากพูดถึงการเดินทางเพื่อไปช้อปปิ้ง หลายคนคงนึกถึงฝรั่งเศส อิตาลี หรือแม้กระทั่งเยอรมนี สำหรับ Knot ช้อปปิ้งทริป กับเหล่าพี่น้อง ประเทศแรกในยุโรปที่นึกถึงกลับเป็นอังกฤษ อาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคย ภาษาที่สื่อสารกันรู้เรื่อง การเดินทางที่สะดวกสบาย ที่พักที่สามารถเลือกได้ง่าย ไม่ต้องวางแผนมากมายนัก

Continue Reading…